Prehľad o organizácii
BELL INVEST s.r.o.
29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta
36054437
2020070305
Nemá
nezistený
15.05.2002
05.02.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BELL INVEST s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BELL INVEST s.r.o.


Konateľ BELL INVEST s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BELL INVEST s.r.o.


Predmet činnosti BELL INVEST s.r.o.


Kataster BELL INVEST s.r.o.


Skrátené výkazy BELL INVEST s.r.o.