Prehľad o organizácii
IMPERIUM GROUP, s.r.o.
Chalupkova 12, 977 01 Brezno
36054461
2021650939
Nemá
nezistený
20.05.2002
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod IMPERIUM GROUP, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IMPERIUM GROUP, s.r.o.


Konateľ IMPERIUM GROUP, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IMPERIUM GROUP, s.r.o.


Predmet činnosti IMPERIUM GROUP, s.r.o.


Kataster IMPERIUM GROUP, s.r.o.


Skrátené výkazy IMPERIUM GROUP, s.r.o.