Prehľad o organizácii
LTZ Intex s.r.o. v likvidácii
J.Jiskru 6, 960 01 Zvolen
36054470
Nemá
20.05.2002
02.02.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LTZ Intex s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LTZ Intex s.r.o. v likvidácii


Konateľ LTZ Intex s.r.o. v likvidácii


Likvidátor LTZ Intex s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LTZ Intex s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti LTZ Intex s.r.o. v likvidácii


Kataster LTZ Intex s.r.o. v likvidácii