Prehľad o organizácii
DUVA, s.r.o.
Košická 49, 821 08 Bratislava
36054496
2020082581
SK2020082581
1 zamestnanec
20.05.2002
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,1
0,21
0,01
149,4 %
-10,3 tis. €
17,4 %
2022/2021
6,22 tis. €
-70,1 %
2022/2021
-0,1
6,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DUVA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby DUVA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-7,41
-0,49
0,13
0,65

Zisk pred zdanením DUVA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA DUVA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DUVA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DUVA, s.r.o.


Konateľ DUVA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DUVA, s.r.o.


Predmet činnosti DUVA, s.r.o.


Kataster DUVA, s.r.o.


Skrátené výkazy DUVA, s.r.o.