Prehľad o organizácii
DREVO - MAKRO, spol.s r.o.
979 01 Bakta
36054500
2021651742
Nemá
nezistený
20.05.2002
08.03.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DREVO - MAKRO, spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DREVO - MAKRO, spol.s r.o.


Konateľ DREVO - MAKRO, spol.s r.o.


Štatutárny orgán DREVO - MAKRO, spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DREVO - MAKRO, spol.s r.o.


Predmet činnosti DREVO - MAKRO, spol.s r.o.


Kataster DREVO - MAKRO, spol.s r.o.


Skrátené výkazy DREVO - MAKRO, spol.s r.o.