Prehľad o organizácii
ALMAF s.r.o.
Tr. SNP 38, 974 01 Banská Bystrica
36054518
2021666427
SK2021666427
nezistený
20.05.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ALMAF s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

Tržby ALMAF s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
1,25
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením ALMAF s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
200 €
150 €
100 €
50 €
0 €
transparex.sk

EBITDA ALMAF s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ALMAF s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALMAF s.r.o.


Konateľ ALMAF s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALMAF s.r.o.


Predmet činnosti ALMAF s.r.o.


Kataster ALMAF s.r.o.


Skrátené výkazy ALMAF s.r.o.