Prehľad o organizácii
AROL, s.r.o.
Veľké Leváre 32, 908 73 Veľké Leváre
36054534
2020090116
Nemá
nezistený
21.05.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AROL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AROL, s.r.o.


Konateľ AROL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AROL, s.r.o.


Predmet činnosti AROL, s.r.o.


Kataster AROL, s.r.o.


Skrátené výkazy AROL, s.r.o.