Prehľad o organizácii
POLYGRAF PLUS s.r.o.
Drieňová 1J, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
36054569
2020090017
Nemá
nezistený
22.05.2002
Iná tlač
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,19
-1,17
0,3
115,9 %
10,2 tis. €
216 %
2019/2018
278 tis. €
24 %
2019/2018
0,19
192,7 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk POLYGRAF PLUS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby POLYGRAF PLUS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,31
-0,16
0,06
2,61

Zisk pred zdanením POLYGRAF PLUS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA POLYGRAF PLUS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod POLYGRAF PLUS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie POLYGRAF PLUS s.r.o.


Konateľ POLYGRAF PLUS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. POLYGRAF PLUS s.r.o.


Predmet činnosti POLYGRAF PLUS s.r.o.


Kataster POLYGRAF PLUS s.r.o.


Skrátené výkazy POLYGRAF PLUS s.r.o.