Prehľad o organizácii
PALLA TRADE spol. s r.o.
A.Hlinku 2378/42, 960 01 Zvolen
36054607
2020070349
SK2020070349
nezistený
28.05.2002
Ost.čistiace činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,19
1,43
44,2 %
4,43 tis. €
-37,7 %
2021/2020
30,1 tis. €
-1,6 %
2021/2020
0,11
-52,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk PALLA TRADE spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PALLA TRADE spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
3,46
0,56
0,4
2,3

Zisk pred zdanením PALLA TRADE spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PALLA TRADE spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PALLA TRADE spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PALLA TRADE spol. s r.o.


Konateľ PALLA TRADE spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PALLA TRADE spol. s r.o.


Predmet činnosti PALLA TRADE spol. s r.o.


Kataster PALLA TRADE spol. s r.o.


Skrátené výkazy PALLA TRADE spol. s r.o.