Prehľad o organizácii
NST s.r.o.
Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
36054640
2021665448
Nemá
nezistený
29.05.2002
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,21
182,32
73,8 %
5,17 tis. €
-1,9 %
2021/2020
10,8 tis. €
0 %
2021/2020
0,06
-7,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk NST s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby NST s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
3,46
0,26
0,33
195,58

Zisk pred zdanením NST s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA NST s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NST s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NST s.r.o.


Konateľ NST s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NST s.r.o.


Predmet činnosti NST s.r.o.


Kataster NST s.r.o.


Skrátené výkazy NST s.r.o.