Prehľad o organizácii
LASEX s.r.o.
Sklad Kovo 412, 980 01 Rimavské Janovce
36054739
2020075893
Nemá
nezistený
31.05.2002
06.08.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LASEX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LASEX s.r.o.


Konateľ LASEX s.r.o.


Likvidátor LASEX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LASEX s.r.o.


Predmet činnosti LASEX s.r.o.


Kataster LASEX s.r.o.


Skrátené výkazy LASEX s.r.o.