Prehľad o organizácii
S.C.C. SPECIAL CAR CENTER-export, import, s.r.o.
Vajanského 44, 984 01 Lučenec
36054763
2020082559
Nemá
nezistený
31.05.2002
Veľkoobchod s diel.voz.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,23
103,4 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk S.C.C. SPECIAL CAR CENTER-export, import, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby S.C.C. SPECIAL CAR CENTER-export, import, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,05
-0,03
n/a
0,99

Zisk pred zdanením S.C.C. SPECIAL CAR CENTER-export, import, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA S.C.C. SPECIAL CAR CENTER-export, import, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod S.C.C. SPECIAL CAR CENTER-export, import, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie S.C.C. SPECIAL CAR CENTER-export, import, s.r.o.


Konateľ S.C.C. SPECIAL CAR CENTER-export, import, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. S.C.C. SPECIAL CAR CENTER-export, import, s.r.o.


Predmet činnosti S.C.C. SPECIAL CAR CENTER-export, import, s.r.o.


Kataster S.C.C. SPECIAL CAR CENTER-export, import, s.r.o.


Skrátené výkazy S.C.C. SPECIAL CAR CENTER-export, import, s.r.o.