Prehľad o organizácii
SEVOS PLUS s.r.o.
Okružná 3239, 900 01 Modra
36054828
2020070382
Nemá
nezistený
31.05.2002
27.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SEVOS PLUS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SEVOS PLUS s.r.o.


Konateľ SEVOS PLUS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SEVOS PLUS s.r.o.


Predmet činnosti SEVOS PLUS s.r.o.


Kataster SEVOS PLUS s.r.o.


Skrátené výkazy SEVOS PLUS s.r.o.