Prehľad o organizácii
MH ELIT, s.r.o.
Tuhár 182, 985 12 Tuhár
36054895
2020082570
Nemá
nezistený
11.06.2002
Sprostr.obch.s rozl.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
-0
0
226,9 %
76 €
102,3 %
2022/2021
4,5 tis. €
612 %
2022/2021
0
102,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MH ELIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby MH ELIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
-11,88
-1,27
n/a
0

Zisk pred zdanením MH ELIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA MH ELIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MH ELIT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MH ELIT, s.r.o.


Konateľ MH ELIT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MH ELIT, s.r.o.


Predmet činnosti MH ELIT, s.r.o.


Kataster MH ELIT, s.r.o.


Skrátené výkazy MH ELIT, s.r.o.