Prehľad o organizácii
SOLLE, spol. s r.o. "v likvidácii"
Nová 3, 976 66 Polomka
36054992
2021673907
Nemá
nezistený
10.06.2002
19.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk SOLLE, spol. s r.o. "v likvidácii"


2014
2015
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby SOLLE, spol. s r.o. "v likvidácii"


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením SOLLE, spol. s r.o. "v likvidácii"


2014
2015
80 €
60 €
40 €
20 €
0 €
transparex.sk

EBITDA SOLLE, spol. s r.o. "v likvidácii"


2014
2015
80 €
60 €
40 €
20 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SOLLE, spol. s r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SOLLE, spol. s r.o. "v likvidácii"


Konateľ SOLLE, spol. s r.o. "v likvidácii"


Likvidátor SOLLE, spol. s r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SOLLE, spol. s r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti SOLLE, spol. s r.o. "v likvidácii"


Kataster SOLLE, spol. s r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy SOLLE, spol. s r.o. "v likvidácii"