Prehľad o organizácii
DACHcentrum s.r.o.
Sládkovičova 94, 974 05 Banská Bystrica
36055000
2020090061
SK2020090061
1 zamestnanec
17.06.2002
Sprostr.obch.s drevom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,08
0,49
78,3 %
-987 €
-118,9 %
2022/2021
231 tis. €
20,2 %
2022/2021
-0,02
-119,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DACHcentrum s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby DACHcentrum s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
transparex.sk
1,77
0,22
0,01
1,45

Zisk pred zdanením DACHcentrum s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA DACHcentrum s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DACHcentrum s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DACHcentrum s.r.o.


Konateľ DACHcentrum s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DACHcentrum s.r.o.


Predmet činnosti DACHcentrum s.r.o.


Kataster DACHcentrum s.r.o.


Skrátené výkazy DACHcentrum s.r.o.