Prehľad o organizácii
KOMO-MP, spol. s r.o.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
36055018
2020085199
Nemá
nezistený
17.06.2002
01.01.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KOMO-MP, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOMO-MP, spol. s r.o.


Konateľ KOMO-MP, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KOMO-MP, spol. s r.o.


Predmet činnosti KOMO-MP, spol. s r.o.


Kataster KOMO-MP, spol. s r.o.


Skrátené výkazy KOMO-MP, spol. s r.o.