Prehľad o organizácii
AVENA s.r.o.
Slobody 762/136, 987 01 Poltár
36055026
2021692805
Nemá
nezistený
18.06.2002
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,09
0,04
64 %
1,8 tis. €
-44,8 %
2022/2021
11,4 tis. €
-8,1 %
2022/2021
0,03
-38,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AVENA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby AVENA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
13 tis. €
12 tis. €
11 tis. €
10 tis. €
9 tis. €
8 tis. €
transparex.sk
2,86
0,36
0,25
0,13

Zisk pred zdanením AVENA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA AVENA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AVENA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AVENA s.r.o.


Konateľ AVENA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AVENA s.r.o.


Predmet činnosti AVENA s.r.o.


Kataster AVENA s.r.o.


Skrátené výkazy AVENA s.r.o.