Prehľad o organizácii
BENČÍKMUDr. Igor s.r.o.
Hviezdoslavova 17, 979 01 Rimavská Sobota
36055034
2021690770
Nemá
2 zamestnanci
19.06.2002
Zubná lekárska prax
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,16
-0,43
0,99
62,3 %
-5,46 tis. €
-194,9 %
2022/2021
43,6 tis. €
-28,3 %
2022/2021
-0,16
-218,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BENČÍKMUDr. Igor s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby BENČÍKMUDr. Igor s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
1,89
0,38
0,18
1,37

Zisk pred zdanením BENČÍKMUDr. Igor s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA BENČÍKMUDr. Igor s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod BENČÍKMUDr. Igor s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BENČÍKMUDr. Igor s.r.o.


Konateľ BENČÍKMUDr. Igor s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BENČÍKMUDr. Igor s.r.o.


Predmet činnosti BENČÍKMUDr. Igor s.r.o.


Kataster BENČÍKMUDr. Igor s.r.o.


Skrátené výkazy BENČÍKMUDr. Igor s.r.o.