Prehľad o organizácii
IMES, s.r.o.
Bernolákova 19/13, 028 01 Trstená
36055042
2021696842
Nemá
nezistený
19.06.2002
Spracov.a konzerv.mäsa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,3
-0,3
-276 €
34,3 %
2022/2021
N/A
-0,3
14,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk IMES, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby IMES, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením IMES, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

EBITDA IMES, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod IMES, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IMES, s.r.o.


Konateľ IMES, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IMES, s.r.o.


Predmet činnosti IMES, s.r.o.


Kataster IMES, s.r.o.


Skrátené výkazy IMES, s.r.o.