Prehľad o organizácii
AGROJAS SLUŽBY s.r.o.
976 63 Predajná
36055051
2020085210
SK2020085210
1 zamestnanec
20.06.2002
Služ.súvis.s pestovaním
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,34
-0,04
0,07
952,2 %
8,98 tis. €
113,6 %
2022/2021
112 tis. €
55,8 %
2022/2021
0,34
23,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AGROJAS SLUŽBY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby AGROJAS SLUŽBY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
-34,3
-8,52
0,01
2,9

Zisk pred zdanením AGROJAS SLUŽBY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGROJAS SLUŽBY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AGROJAS SLUŽBY s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROJAS SLUŽBY s.r.o.


Konateľ AGROJAS SLUŽBY s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROJAS SLUŽBY s.r.o.


Predmet činnosti AGROJAS SLUŽBY s.r.o.


Kataster AGROJAS SLUŽBY s.r.o.


Skrátené výkazy AGROJAS SLUŽBY s.r.o.