Prehľad o organizácii
HEKTRANS s.r.o.
Domové Role 78, 821 05 Bratislava
36055140
2020072648
SK2020072648
5-9 zamestnancov
26.06.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,17
0,24
11,72
28,6 %
63,8 tis. €
81,6 %
2021/2020
544 tis. €
20,9 %
2021/2020
0,17
66,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk HEKTRANS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk

Tržby HEKTRANS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
10,13
0,71
0,04
13,01

Zisk pred zdanením HEKTRANS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA HEKTRANS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HEKTRANS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HEKTRANS s.r.o.


Konateľ HEKTRANS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HEKTRANS s.r.o.


Predmet činnosti HEKTRANS s.r.o.


Kataster HEKTRANS s.r.o.


Skrátené výkazy HEKTRANS s.r.o.