Prehľad o organizácii
AGROVIT - DL, s.r.o. v likvidácii
Dolná Lehota 169, 976 98 Lopej
36055158
2021669606
Nemá
nezistený
26.06.2002
22.03.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
0
987,3 %
-72 €
99,5 %
2022/2021
N/A
-0,01
99,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AGROVIT - DL, s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby AGROVIT - DL, s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-8,87
n/a
n/a

Zisk pred zdanením AGROVIT - DL, s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGROVIT - DL, s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AGROVIT - DL, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROVIT - DL, s.r.o. v likvidácii


Konateľ AGROVIT - DL, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor AGROVIT - DL, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROVIT - DL, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti AGROVIT - DL, s.r.o. v likvidácii


Kataster AGROVIT - DL, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy AGROVIT - DL, s.r.o. v likvidácii