Prehľad o organizácii
ECODEVELOPMENT Slovakia s.r.o.
Figuša Bystrého 1, 974 01 Banská Bystrica
36055221
2021669485
Nemá
nezistený
02.07.2002
04.06.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ECODEVELOPMENT Slovakia s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ECODEVELOPMENT Slovakia s.r.o.


Konateľ ECODEVELOPMENT Slovakia s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ECODEVELOPMENT Slovakia s.r.o.


Predmet činnosti ECODEVELOPMENT Slovakia s.r.o.


Kataster ECODEVELOPMENT Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy ECODEVELOPMENT Slovakia s.r.o.