Prehľad o organizácii
PA Synergy Investments, s.r.o.
ul. Priateľstva 1374, 945 05 Komárno
36055263
2020070470
Nemá
nezistený
04.07.2002
Ost.odborné čin.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PA Synergy Investments, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PA Synergy Investments, s.r.o.


Konateľ PA Synergy Investments, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PA Synergy Investments, s.r.o.


Predmet činnosti PA Synergy Investments, s.r.o.


Kataster PA Synergy Investments, s.r.o.


Skrátené výkazy PA Synergy Investments, s.r.o.