Prehľad o organizácii
Gynpor s.r.o.
SNP 9, 962 31 Sliač
36055271
2021684709
Nemá
50-99 zamestnancov
08.07.2002
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,17
0,23
0,87
26,6 %
241 tis. €
255,8 %
2021/2020
2,94 mil. €
27,5 %
2021/2020
0,17
177,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Gynpor s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Tržby Gynpor s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2,8 mil. €
2,6 mil. €
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
transparex.sk
159,23
0,73
0,15
4,56

Zisk pred zdanením Gynpor s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Gynpor s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Gynpor s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gynpor s.r.o.


Konateľ Gynpor s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Gynpor s.r.o.


Predmet činnosti Gynpor s.r.o.


Kataster Gynpor s.r.o.


Skrátené výkazy Gynpor s.r.o.