Prehľad o organizácii
MONO-STAV, s.r.o.
Sklenárova 38, 821 09 Bratislava
36055310
2020070426
Nemá
nezistený
10.07.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MONO-STAV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MONO-STAV, s.r.o.


Konateľ MONO-STAV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MONO-STAV, s.r.o.


Predmet činnosti MONO-STAV, s.r.o.


Kataster MONO-STAV, s.r.o.


Skrátené výkazy MONO-STAV, s.r.o.