Prehľad o organizácii
HKP MOTORS s.r.o.
M. R. Štefánika 43, 075 01 Trebišov
36055328
2020095803
Nemá
nezistený
10.07.2002
07.06.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod HKP MOTORS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HKP MOTORS s.r.o.


Konateľ HKP MOTORS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HKP MOTORS s.r.o.


Predmet činnosti HKP MOTORS s.r.o.


Kataster HKP MOTORS s.r.o.


Skrátené výkazy HKP MOTORS s.r.o.