Prehľad o organizácii
Vinohradnícka spoločnosť Nitra, a.s.
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
36055336
2020071812
Nemá
nezistený
11.07.2002
28.11.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Vinohradnícka spoločnosť Nitra, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Vinohradnícka spoločnosť Nitra, a.s.


Predstavenstvo Vinohradnícka spoločnosť Nitra, a.s.


Člen dozorného orgánu Vinohradnícka spoločnosť Nitra, a.s.


Jediný akcionár a.s. Vinohradnícka spoločnosť Nitra, a.s.


Predmet činnosti Vinohradnícka spoločnosť Nitra, a.s.


Kataster Vinohradnícka spoločnosť Nitra, a.s.


Skrátené výkazy Vinohradnícka spoločnosť Nitra, a.s.