Prehľad o organizácii
MOSAN, s.r.o.
Nám. SNP 9, 974 01 Banská Bystrica
36055352
2020090094
Nemá
nezistený
11.07.2002
21.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MOSAN, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MOSAN, s.r.o.


Konateľ MOSAN, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MOSAN, s.r.o.


Predmet činnosti MOSAN, s.r.o.


Kataster MOSAN, s.r.o.


Skrátené výkazy MOSAN, s.r.o.