Prehľad o organizácii
EMPRA, s.r.o.
Viestova 26, 974 01 Banská Bystrica
36055361
2020095682
Nemá
nezistený
15.07.2002
Jedálne
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk EMPRA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby EMPRA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
5,01
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením EMPRA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA EMPRA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EMPRA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EMPRA, s.r.o.


Konateľ EMPRA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EMPRA, s.r.o.


Predmet činnosti EMPRA, s.r.o.


Kataster EMPRA, s.r.o.


Skrátené výkazy EMPRA, s.r.o.