Prehľad o organizácii
TANOARCH s.r.o.
Podháj 57, 974 05 Banská Bystrica
36055379
2020095792
Nemá
nezistený
17.07.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
142,2 %
-100 €
0 %
2020/2019
N/A
-0
-0 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk TANOARCH s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby TANOARCH s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-772,66
-0,42
n/a
n/a

Zisk pred zdanením TANOARCH s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA TANOARCH s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TANOARCH s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TANOARCH s.r.o.


Konateľ TANOARCH s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TANOARCH s.r.o.


Predmet činnosti TANOARCH s.r.o.


Kataster TANOARCH s.r.o.


Skrátené výkazy TANOARCH s.r.o.