Prehľad o organizácii
ELGE, s.r.o. "v likvidácii"
B. Němcovej 27, 990 01 Veľký Krtíš
36055387
2020073990
Nemá
nezistený
18.07.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ELGE, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ELGE, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ ELGE, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor ELGE, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ELGE, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti ELGE, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster ELGE, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy ELGE, s.r.o. "v likvidácii"