Prehľad o organizácii
AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.
Lučenecká 48, 990 01 Veľký Krtíš
36055425
2021680386
SK2021680386
5-9 zamestnancov
19.07.2002
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,17
0,4
0,16
56,2 %
46,8 tis. €
21 250,2 %
2021/2020
232 tis. €
72,3 %
2021/2020
0,17
19 867,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
14,71
0,44
0,08
0,81

Zisk pred zdanením AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.


Konateľ AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.


Predmet činnosti AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.


Kataster AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.