Prehľad o organizácii
Brestav, s.r.o.
Tatranská 95, 974 01 Banská Bystrica
36055468
2021679066
SK2021679066
nezistený
19.07.2002
Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
-0,02
0,1
177,1 %
684 €
7 %
2022/2021
5,75 tis. €
-36,9 %
2022/2021
0,01
10,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Brestav, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Brestav, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-5,34
-0,77
6,64
0,56

Zisk pred zdanením Brestav, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Brestav, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Brestav, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Brestav, s.r.o.


Konateľ Brestav, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Brestav, s.r.o.


Predmet činnosti Brestav, s.r.o.


Kataster Brestav, s.r.o.


Skrátené výkazy Brestav, s.r.o.