Prehľad o organizácii
KOVO TRADE BB s.r.o.
Zvolenská cesta 46, 974 05 Banská Bystrica
36055484
2020090127
Nemá
nezistený
19.07.2002
12.07.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
-5,59
0,02
98,7 %
-79 tis. €
-63,3 %
2015/2014
2,35 mil. €
-19,2 %
2015/2014
-0,07
-116,8 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk KOVO TRADE BB s.r.o.


2014
2015
-40 tis. €
-50 tis. €
-60 tis. €
-70 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby KOVO TRADE BB s.r.o.


2014
2015
3 mil. €
2,8 mil. €
2,6 mil. €
2,4 mil. €
2,2 mil. €
transparex.sk
n/a
0,01
0,1
0,96

Zisk pred zdanením KOVO TRADE BB s.r.o.


2014
2015
-50 tis. €
-60 tis. €
-70 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA KOVO TRADE BB s.r.o.


2014
2015
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KOVO TRADE BB s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOVO TRADE BB s.r.o.


Konateľ KOVO TRADE BB s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KOVO TRADE BB s.r.o.


Predmet činnosti KOVO TRADE BB s.r.o.


Kataster KOVO TRADE BB s.r.o.


Skrátené výkazy KOVO TRADE BB s.r.o.