Prehľad o organizácii
SLOVAKIA export - import, s.r.o.
Sládkovičova 35, 974 01 Banská Bystrica
36055506
Nemá
nezistený
19.07.2002
15.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SLOVAKIA export - import, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVAKIA export - import, s.r.o.


Konateľ SLOVAKIA export - import, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVAKIA export - import, s.r.o.


Predmet činnosti SLOVAKIA export - import, s.r.o.


Kataster SLOVAKIA export - import, s.r.o.


Skrátené výkazy SLOVAKIA export - import, s.r.o.