Prehľad o organizácii
EURO-WTG, s. r. o.
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
36055514
2020095737
Nemá
nezistený
19.07.2002
Veľkoobchod s ost.stroj.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EURO-WTG, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EURO-WTG, s. r. o.


Konateľ EURO-WTG, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EURO-WTG, s. r. o.


Predmet činnosti EURO-WTG, s. r. o.


Kataster EURO-WTG, s. r. o.


Skrátené výkazy EURO-WTG, s. r. o.