Prehľad o organizácii
EUROSERVIS, spol. s r.o.
Pribinova ul. 1664/97, 960 01 Zvolen
36055549
2020070492
Nemá
nezistený
30.07.2002
12.03.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EUROSERVIS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROSERVIS, spol. s r.o.


Konateľ EUROSERVIS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROSERVIS, spol. s r.o.


Predmet činnosti EUROSERVIS, spol. s r.o.


Kataster EUROSERVIS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy EUROSERVIS, spol. s r.o.