Prehľad o organizácii
KMP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Gogoľova 326/18, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
36055573
2021681090
Nemá
nezistený
31.07.2002
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,22
0,23
18,07
5,4 %
1,24 tis. €
-68,6 %
2021/2020
13,4 tis. €
29,7 %
2021/2020
0,22
-73,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk KMP SLOVAKIA, spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby KMP SLOVAKIA, spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,95
n/a
18,48

Zisk pred zdanením KMP SLOVAKIA, spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA KMP SLOVAKIA, spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KMP SLOVAKIA, spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KMP SLOVAKIA, spol. s.r.o.


Konateľ KMP SLOVAKIA, spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KMP SLOVAKIA, spol. s.r.o.


Predmet činnosti KMP SLOVAKIA, spol. s.r.o.


Kataster KMP SLOVAKIA, spol. s.r.o.


Skrátené výkazy KMP SLOVAKIA, spol. s.r.o.