Prehľad o organizácii
Avero s.r.o.
Nám. Slobody 8, 974 01 Banská Bystrica
36055581
2020095770
SK2020095770
2 zamestnanci
30.07.2002
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,03
0,28
88,2 %
1,03 tis. €
-86,6 %
2022/2021
791 tis. €
28,1 %
2022/2021
0
-86,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Avero s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Avero s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
5,57
0,12
0,02
0,45

Zisk pred zdanením Avero s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Avero s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Avero s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Avero s.r.o.


Konateľ Avero s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Avero s.r.o.


Predmet činnosti Avero s.r.o.


Kataster Avero s.r.o.


Skrátené výkazy Avero s.r.o.