Prehľad o organizácii
ICC Group s.r.o.
Partizánska cesta 13, 974 01 Banská Bystrica
36055590
2021691342
SK2021691342
nezistený
29.07.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ICC Group s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ICC Group s.r.o.


Konateľ ICC Group s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ICC Group s.r.o.


Predmet činnosti ICC Group s.r.o.


Kataster ICC Group s.r.o.


Skrátené výkazy ICC Group s.r.o.