Prehľad o organizácii
ISAG s. r. o.
Lermontovova 914/9, 811 03 Bratislava
36055611
2020095759
Nemá
nezistený
31.07.2002
24.10.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ISAG s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ISAG s. r. o.


Konateľ ISAG s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ISAG s. r. o.


Predmet činnosti ISAG s. r. o.


Kataster ISAG s. r. o.


Skrátené výkazy ISAG s. r. o.