Prehľad o organizácii
VAŽO s.r.o.
Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica
36055638
2020090204
Nemá
nezistený
01.08.2002
04.03.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VAŽO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VAŽO s.r.o.


Konateľ VAŽO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VAŽO s.r.o.


Predmet činnosti VAŽO s.r.o.


Kataster VAŽO s.r.o.


Skrátené výkazy VAŽO s.r.o.