Prehľad o organizácii
RADIX-MED, s.r.o.
980 50 Včelince
36055646
2021716455
Nemá
3-4 zamestnanci
01.08.2002
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,1
15,1
8,3 %
19,2 tis. €
-24,7 %
2022/2021
104 tis. €
13,6 %
2022/2021
0,09
-29,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk RADIX-MED, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby RADIX-MED, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
29,5
0,92
0,14
17,01

Zisk pred zdanením RADIX-MED, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk

EBITDA RADIX-MED, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod RADIX-MED, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RADIX-MED, s.r.o.


Konateľ RADIX-MED, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RADIX-MED, s.r.o.


Predmet činnosti RADIX-MED, s.r.o.


Kataster RADIX-MED, s.r.o.


Skrátené výkazy RADIX-MED, s.r.o.