Prehľad o organizácii
CNM, s.r.o.
A.Dubčeka 43/40, 965 01 Žiar nad Hronom
36055671
2020065146
SK2020065146
2 zamestnanci
07.08.2002
Oprava komunikač.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,17
2,77
23,5 %
109 tis. €
-9 %
2022/2021
949 tis. €
34,2 %
2022/2021
0,13
-27,2 %
2022/2021
21,6 tis. €
49,7 %
2021/2020
N/A

Zisk CNM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby CNM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
97,64
0,76
0,28
5,26

Zisk pred zdanením CNM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

EBITDA CNM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod CNM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CNM, s.r.o.


Konateľ CNM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CNM, s.r.o.


Predmet činnosti CNM, s.r.o.


Kataster CNM, s.r.o.


Skrátené výkazy CNM, s.r.o.