Prehľad o organizácii
STARLIFT, s.r.o.
Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica
36055697
2020090160
SK2020090160
10-19 zamestnancov
08.08.2002
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,06
0,31
25,8 %
63,4 tis. €
-5,1 %
2022/2021
1,41 mil. €
8,5 %
2022/2021
0,05
-10,5 %
2022/2021
53 tis. €
N/A

Zisk STARLIFT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby STARLIFT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
transparex.sk
149,5
0,74
0,14
2,23

Zisk pred zdanením STARLIFT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA STARLIFT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod STARLIFT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STARLIFT, s.r.o.


Konateľ STARLIFT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STARLIFT, s.r.o.


Predmet činnosti STARLIFT, s.r.o.


Kataster STARLIFT, s.r.o.


Skrátené výkazy STARLIFT, s.r.o.