Prehľad o organizácii
ESOZ, s.r.o.
Za Ďanacou 776/84, 976 13 Slovenská Ľupča
36055727
2020038152
SK2020038152
nezistený
06.08.2002
Sprostr.obch.s rozl.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,68
0,03
96,1 %
28,3 tis. €
392,2 %
2022/2021
97,6 tis. €
0,03
300,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ESOZ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ESOZ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,04
1,08
2,13

Zisk pred zdanením ESOZ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA ESOZ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ESOZ, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ESOZ, s.r.o.


Konateľ ESOZ, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ESOZ, s.r.o.


Predmet činnosti ESOZ, s.r.o.


Kataster ESOZ, s.r.o.


Skrátené výkazy ESOZ, s.r.o.