Prehľad o organizácii
ETS Slovensko, spol. s r.o.
985 45 Látky
36055794
2021724155
Nemá
nezistený
12.08.2002
Maloobchod s použit.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,08
68,1 %
-693 €
62,5 %
2022/2021
N/A
-0,02
61,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ETS Slovensko, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby ETS Slovensko, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
1,36
0,32
n/a
n/a

Zisk pred zdanením ETS Slovensko, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA ETS Slovensko, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ETS Slovensko, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ETS Slovensko, spol. s r.o.


Konateľ ETS Slovensko, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ETS Slovensko, spol. s r.o.


Predmet činnosti ETS Slovensko, spol. s r.o.


Kataster ETS Slovensko, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ETS Slovensko, spol. s r.o.