Prehľad o organizácii
EXIM - TECH, s.r.o.
Partizánska cesta 456/76, 974 01 Banská Bystrica
36055841
2020090149
SK2020090149
3-4 zamestnanci
15.08.2002
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,04
1,92
15,6 %
20,2 tis. €
37,1 %
2022/2021
667 tis. €
-5,7 %
2022/2021
0,03
30,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk EXIM - TECH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby EXIM - TECH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk
78,11
0,84
0,27
13,39

Zisk pred zdanením EXIM - TECH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA EXIM - TECH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EXIM - TECH, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EXIM - TECH, s.r.o.


Konateľ EXIM - TECH, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EXIM - TECH, s.r.o.


Predmet činnosti EXIM - TECH, s.r.o.


Kataster EXIM - TECH, s.r.o.


Skrátené výkazy EXIM - TECH, s.r.o.